Wapen van Amsterdam gekroond


1691-1862Voorstelling: wapenschild met het wapen van de stad Amsterdam. Het merk komt gekroond en ongekroond voor.

 

Ook gezet als zijmerk.


1690-1740 * Zie ook de versie waarbij het wapenschild wordt gedragen door twee leeuwen, het past maar net op een hielmerk. Het lijkt samen te hangen met de keuze voor het nieuwe zijmerk, waarbij het wapen van Amsterdam op gelijksoortige wijze wordt afgebeeld.

1700-1740

1730-1750

1731-1751

1750-1775

1750-1775

1775-1800

1800-1850

1850-1900