Wijnkan


1674-1674


Voorstelling: kelkvormige kan, met links een schenklip en rechts een oor. Het merk lijkt erg op de lampetkan, maar die is standaard gekroond en later (vanaf 1709) gezet.

Het merk is maximaal één jaar in gebruik geweest.


1650-1700