Zijmerk VOS


Het zijmerk VOS is niet gedocumenteerd, maar het is waarschijnlijk een alternatieve versie van het merk SVO (1700-1818).


Trechtervormige pijpenkop met een opvallende knik, datering 1730-1740. Het merk lijkt in uitvoering erg op het merk SVO en is verder niet bekend, waardoor het aannemelijk is dat het merk SVO korte tijd ook als VOS is gebruikt. De pijpenkoppen van de VOS maker doen in vorm en kwaliteit Gouds aan.