Bloemenvazen


Bloemenvazen komen het meest voor in combinatie met een ander merk. Vanaf het moment dat de dubbelconische pijpen overgaan in het trechtervormige model en er nieuwe decoratiethema's verschijnen, wordt de bloemenvaas gezet. Of er een betekenis aan de bloemenvaas verbonden werd, is niet duidelijk. Bloemstillevens werden in de 17e eeuw als symbool gebruikt voor vruchtbaarheid en vergankelijkheid, maar of er zo gekeken moet worden naar de bloemenvaas op de pijpenkop?


Laat dubbelconische pijpenkop uit de periode 1685-1695. Op de linkerzijde staat een bloemenvaas, op de rechterzijde het wapen van Gouda. De pijp wordt uitvoeriger beschreven op de pagina over trechtervormige pijpenkoppen met wapenschilden. De bloemenvaas is afgebeeld op de voorkeurskant (linkerzijde) van de pijp en waarschijnlijk staan de initialen HI erboven.


Trechtervormige pijpenkop met op de linkerzijde een bokkenrijder en op de rechterzijde een bloemenvaas. De pijp is onder de bloemenvaas gesigneerd met de initialen BII. Dit is de bekendste pijp met een bloemenvaas er op, als het gaat om Nederlandse bodemvondsten.