Landen en verdragen


In de 18e eeuw, tijdperk van de verlichting, vonden er regelmatig oorlogen plaats tussen de grotere en kleinere naties van Europa. En niet zelden had de uitslag effect op heel Europa. Om te vieren dat een vrede was gesloten werden er als speciale uitgave pijpen gemaakt met een land of meerdere landen als thema. Meestal was het wapenschild van het land, of waren de wapenschilden van de landen, afgebeeld met de naam van de betreffende landen erbij. Soms ook werden portretten van koningen en keizers toegevoegd. Deze pijpen werden vaak uitgevoerd naar de betreffende gebieden, maar uit vondsten blijkt dat een (klein) deel beschikbaar bleef voor gebruik op de Nederlandse markt.

De vormen pijpen zijn door professionals gegraveerd. De voorstellingen in en om de wapenschilden zijn minutieus en indrukwekkend. Pijpen uit de periode 1740-1760 tonen het hoogtepunt van de graveerkunst op Goudse pijpen.


Denemarken, 1740.

Opschrift DENEMARKE


Denemarken, 1740

Portret koning van Denemarken


Denemarken en Zweden, De gewapende neutraliteit in 1780

Opschrift D.GEWAPEN NEUTRALITEIT


Frankrijk, 1740

Opschrift FRANKRIJ DAUPHIN


Hongarije, 1740

Opschrift KONING HONGARI, CROAAT - SLAVONIE


Polen, 1750

 Pruisen, Breslau, 1740


Frederik II en Frederik Willem II, 1740 en 1786

Opschrift VIVAT REX PRUYSE

Let op: deze pijp is voor een tweede keer in de geschiedenis uitgebracht.


Rusland, 1740


Spanje, 1740


Zweden, 1740Vrede van Aken, 1748


Vrede van Aken, vaasmodel, 1748-1753

Opschrift KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.


Vrede van Aken, vierkante pijpenkop, 1748-1753

Opschrift VREDE IN - ONSE DAGEN, KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.


Vrede van Aken, vierkante pijpenkop, 1748-1753

Opschrift KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.


Vrede van Aken, vierkante pijpenkop, 1748-1753

Opschrift FRANCISCUS - MARIA TERES, KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.


Vrede van Aken, zeszijdige pijpenkop, 1748-1753

Opschrift KEYSER - KYSERIN, K V ENGE - PRUYSE

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.


Vrede van Aken, zeszijdige pijpenkop, 1748-1753

Opschrift LODEW X(V) - MAR LESZIN, KVRAN - KONINGIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.


Vrede van Aken, zeszijdige pijpenkop, 1748-1753

Opschrift K RUSSIE - . PRUISE

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.