Vissers


De visser is voor velen bekend als vondst. Gewoonlijk zit de visser op een omgekeerde halve houten ton naar links te vissen. aan zijn hengel hangt een visje, hij rookt een pijp en draagt een hoed. Zijn broek is versierd met bolletjes. voor hem staat een plant of bloem en op de grond onder hem en de ton ligt een gevangen visje.

Op de andere zijde staan het vaakst drie gekroonde vissen (snoeken). Onder de vissen staat soms niets, soms staan er initialen.

Maar er zijn varianten bekend. De visser zelf is vrijwel altijd uniek in weergave, maar zit bij sommige combinaties andersom, naar rechts. Op de andere zijde staan dan bijvoorbeeld een poepende vrouw ( die voor de vorm 'een vrouw op haar gemak' wordt genoemd), een visverkoper (een pijpje dat ik nog eens goed moet bekijken) en een molen plus een staande leeuw en een bel (een slordig maar intrigerend model).


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1730-1740. De visser zit zoals boven als standaard beschreven. De voorstelling gebruikt de hele zijde van de pijp. Voor de visser staat een bloem. Op de rechterzijde staan drie vissen. Onder de vissen staan de initialen IDB. De kroon boven de vissenĀ  is een forse keizerskroon. De voorstelling is licht versleten geraakt, maar de punt van de kroon, met een Franse lelie, is nog goed zichtbaar. Langs de naden van de pijpenkop staat een dubbele rij punten (parels).


Andere versie van de pijpenkop hierboven. De voorstellingen aan de linker- en rechterzijde zijn volledig anders gegraveerd, het is geen bewerking van een versleten mal. De verschillen zijn zichtbaar in details, niet op het eerste oog. Aan de rechterzijde, met de initialen IDB, zijn de verschillen het best waarneembaar. Onder de visser liggen vier of vijf gevangen vissen.


Weer een andere versie waarbij de details verschillen. Zo loopt bijvoorbeeld langs de onderrand van de kroon een rij parels en onder de visser liggen twee vissen.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1740-1750. De visser zit zoals boven als standaard beschreven. De voorstelling gebruikt de hele zijde van de pijp. Voor de visser staat een distel. Op de rechterzijde staan drie vissen. Onder de vissen staan de initialen ASV. De kroon boven de vissenĀ  is een forse keizerskroon. Op de spoor staat links een ster, rechts een liggende maansikkel.


Fragment van bovenstaande pijpenkop, maar iets scherper van afbeelding. Zo zijn de details van de broek en de ton goed zichtbaar.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1740-1750. De visser zit zoals boven als standaard beschreven. De voorstelling gebruikt de hele zijde van de pijp. Onder de visser, op de ondergrond, liggen al drie gevangen vissen (waarvan eentje verticaal), voor de visser staat een nog net zichtbare plant. Op de rechterzijde staan drie vissen (de bovenste is door breuk alleen nog herkenbaar aan de staart). Onder de vissen staan de initialen AVB gekroond. De kroon is een vrij kleine, stilistische bladerkroon. Op de spoor staat links een liggende maansikkel, rechts een ster.