Goudse lobbenpijpen van goede kwaliteit

EN met een gestempeld merk


In Gouda werd de lobbenpijp niet alleen gemaakt als eenvoudige pijp, zoals in de andere steden, sommige modellen kregen extra aandacht en werden gemaakt voor een hoger marktsegment. Bij pijpen van de eenvoudige kwaliteit beperkte het nabehandelen zich tot het wegstrijken van de persnaden, terwijl bij pijpen van de hogere kwaliteit de vorm van het model iets meer aandacht kreeg en de afwerking werd aangevuld met het glazen van de onbewerkte delen en het aanbrengen van een merkstempel.

 

Er zijn nog wel een paar subsoorten binnen deze groep aan te duiden.  De overeenkomst met de eenvoudige pijpen is daarin groot en eenzelfde scheiding tussen de modellen valt hier opnieuw te maken. Met telkens als verschil dat de pijpen op het onversierde deel zijn geglaasd en een merkstempel dragen. Daarnaast zijn er modellen waar geen eenvoudige variant van is. Meest opvallende model daarbij zijn de pijpen met hoge, tot bijna aan de bovenzijde reikende lobben.

 

Standaard lobben, geglaasd en stempelmerk

Lobbenpijpen met decoratie behorend bij de lobben en stempelmerk

Lobbenpijpen met vensters en stempelmerk

Lobbenpijpen met een vrijstaand decoratief element en stempelmerk

Lobbenpijpen met hoge lobben en stempelmerk

 

Extra: scherven van lobbenpijpen