IVS (gekroond)


1696-1696, 1726-1735, 1755-1767


Voorstelling: hoofdletters IVS. De V staat boven.

Het merk is gebruikt tot 1758 of tot 1767.

Het merk is niet gebruikt tussen 1696 en 1726 en niet tussen 1728 (1735) en 1755 (1757).

 

Ook gezet als zijmerk, met een kroon boven de letters.


1696-1696, 1726-1735

1730-1735

1755-1767