Bewerkt dubbelconisch


'Bewerkt dubbelconisch' is een vrij saaie, typerende naamgeving voor gedecoreerde pijpen met een dubbelconische vorm. Er bestaan nogal wat soorten binnen deze groep, variërend van zeer kunstzinnige, bijna figuraal vormgegeven barokpijpen tot eenvoudig gestoken lijntekeningen van Oranjepijpen, in de mal al zo versleten dat je ze bijna niet meer als zodanig herkent.

 

Pijpenklei of pijpaarde werd ondanks onze huidige naamgeving al veel eerder gebruikt voor het maken van pijpaarden beelden. De eigenschappen van deze klei waren erg geschikt voor het persen in mallen met veel kleine details en dat is de reden geweest waarom juist deze klei gebruikt is voor het maken van pijpen. Dezelfde mogelijkheden zorgden dat er daarom al vrij snel in de geschiedenis van de tabakspijp reliëfs in de mal van de pijpen werden aangebracht zodat aantrekkelijke en ludieke exemplaren op de markt kwamen.

 

De bekende 17e eeuwse versieringstypen zijn:

Barokpijpen

Jonaspijpen

Oranjepijpen

Kleine voorstellingen vlak voor de trechterpijp

 

Omdat ik in feite nog niet begonnen ben met het digitaliseren van mijn hele verzameling, gebruik ik hier een paar voorbeelden die ik wel gefotografeerd heb, afkomstig van een en hetzelfde project uit Gouda. Wanneer er meer beeldmateriaal beschikbaar is maak ik voor bovenstaande versieringstypen aparte pagina's.

 

Barok:

Jonas (in de walvis):

Oranje: