Model zes (1710-1770)


Goede kwaliteit ovaalvormige pijp met spoor.  De streep geeft de locatie van het merk op de kop aan.

 

Een zesde vorm

De pijpenkop is als een goed afgewerkte trechtervormige of ovaalvormige pijpenkop. In plaats van een hiel is er een klein spoor geplaatst en daarom is het hielmerk, dat standaard wordt gezet op de pijpen van betere kwaliteit, op de zijkant van de ketel geplaatst, naar de roker toe. Het product straalt verfijndheid uit. De kromkop, de rondbodem en dit model werden samen met de ovale kop ontwikkeld in de eerste helft van de 18e eeuw. Waar de eerste twee typen gebruikt blijven tot in de 20e eeuw is dit model een korter leven beschoren en lijkt na 1770 niet meer te worden gemaakt.

Oorspronkelijk is dit model, net als de rondbodem en de kromkop, ontwikkeld voor de export. Vondsten binnen de Nederlandse grenzen wijzen er op dat de pijp ook hier voldoende is gekocht en gerookt.


Een zijaanzicht van een vijftal 'model 6' pijpen. De beschreven modellen zijn allemaal ovaalvormig.


Een serie pijpen van het type 'model 6', afkomstig van één locatie in Gouda. Het merk is er steeds naast gezet. Alleen al op deze locatie was te zien dat het model door verschillende Goudse pijpenmakers werd geleverd. Het totale overzicht is nog veel groter.


De hoogte van de pijpenkoppen varieert van 3,5 tot 4,3 cm.