Lam


1670-1690Voorstelling: lam of schaapje, naar links gericht staand. Het lam draagt in één van zijn voorpoten een staf met een kruis er op. Aan de diagonaal naar rechts gerichte staf hangt een wimpel met een kruis er op.


De voorstelling is religieus van aard. Op deze site kom ik daarover het volgende voorbeeld tegen: In het westen daarentegen is het triomferende paaslam met het vaandel van de zege over de dood een geliefd symbool van de opstanding.

Het merk is gebruikt vanaf 1670 of vanaf 1675 en tot 1685 of tot 1690.


1650-1700