Landen en verdragen


In de 18e eeuw, tijdperk van de verlichting, vonden er regelmatig oorlogen plaats tussen de grotere en kleinere naties van Europa. En niet zelden had de uitslag effect op heel Europa. Om te vieren dat een vrede was gesloten werden er als speciale uitgave pijpen gemaakt met een land of meerdere landen als thema. Meestal was het wapenschild van het land, of waren de wapenschilden van de landen, afgebeeld met de naam van de betreffende landen erbij. Soms ook werden portretten van koningen en keizers toegevoegd. Deze pijpen werden vaak uitgevoerd naar de betreffende gebieden, maar uit vondsten blijkt dat een (klein) deel beschikbaar bleef voor gebruik op de Nederlandse markt.

De vormen pijpen zijn door professionals gegraveerd. De voorstellingen in en om de wapenschilden zijn minutieus en indrukwekkend. Pijpen uit de periode 1740-1760 tonen het hoogtepunt van de graveerkunst op Goudse pijpen.


Denemarken, 1740.

Opschrift DENEMARKE


Denemarken, 1746

Portret koning van DenemarkenEngeland en Anna van Hannover, 1740

Opschrift HONI SOIT QUI MAL Y PENSE

 


Frankrijk Dauphin, 1740

Opschrift VRANKRIJ DAUPHIN


Frankrijk - Spanje, 1747

Opschrift VRANK HISPA


Hongarije, 1740

Opschrift KONING HONGARI, CROAAT - SLAVONIE


Polen-Saksen

Opschrift POLEN SAXEN, of POLE SAXE

Gewijd aan het verdrag van Wenen uit 1738.


Pruisen, Frederik II en Frederik Willem II, 1740 en 1786

Opschrift VIVAT REX PRUYSE

Let op: deze pijp is voor een tweede keer in de geschiedenis uitgebracht.


Pruisen, Breslau, 1740

Opschrift REX BO RUSSIESpanje, 1740

Opschrift REX HISPA


Zweden, 1747

Opschrift SWEDEN


Zweden, Frederick 1 overlijdt in 1751

Opschrift FRE REX SWEDEN


Vrede van Aken, 1748

Achtergrondinformatie over de vrede van Aken

De Vrede van Aken, ook wel de vrede van Aix-la-Chapelle, beëindigde de Oostenrijkse Successieoorlog en werd getekend door een bijeengekomen congres in de rijksstad Aken in het Heilige Roomse Rijk. Het resulterende verdrag werd getekend op 18 oktober 1748. Groot-Brittannië en Frankrijk bepaalden de voorwaarden van dit verdrag, die overeengekomen waren bij het Congres van Breda, en andere naties accepteerden ze. Deze landen waren:

- Frankrijk

- Engeland

- Oostenrijk

- Pruisen

- Spanje

- Nederland

Ik noem deze landen omdat ze genoemd worden op de tekstlinten van de aan de vrede van Aken gewijde pijpenkoppen.


Vrede van Aken, 1748-1753

Opschrift KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.

Vaasmodel


Vrede van Aken, 1748-1753

Opschrift VREDE IN - ONSE DAGEN, KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.

Vierkant model


Vrede van Aken, 1748-1753

Opschrift KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.

Vierkant model


Vrede van Aken, 1748-1753

Opschrift FRANCISCUS - MARIA TERES, KEISER - KEISERIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.

Vierkant model


Vrede van Aken, 1748-1753

Opschrift KEYSER - KYSERIN, K V ENGE - PRUYSE

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.

Zeszijdig model


Vrede van Aken, 1748-1753

Opschrift LODEW X(V) - MAR LESZIN, KVRAN - KONINGIN

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.

Zeszijdig kromkop model


Vrede van Aken, mal 1748-1753, maar geperst tussen 1800-1833

Opschrift K RUSSIE - . PRUISE

Ter gelegenheid van de vrede van Aken.

Zeszijdig model