Dubbelconische vorm

eenvoudige modellen


Eenvoudige pijpen zijn gemaakt zonder al te veel nazorg. Ze hadden korte tot gemiddeld korte steellengtes, waren makkelijk te maken en daarom ook het goedkoopst. Een merk van de maker zul je er niet op terug zien, daarvoor had de pijp te weinig status.

Wel zijn er regelmatig eenvoudige roosversieringen op te vinden, bestaande uit een paar stippen in een bloemvorm op de zijden van de pijpenkop. Deze stippenrozen zijn afgeleid van de tudorroos en worden daarom nog steeds zo genoemd.


Eerste helft van de 17e eeuw

De vroege generaties dubbelconische pijpen hadden bolvormige kopjes. De inhoudsmaat verschilde per kwaliteit wel, maar gemiddeld zijn de koppen uit deze periode klein. Afhankelijk van productieplaats en maker zijn er veel vormverschillen, waar je met enig specialisme nog wel conclusies aan kunt verbinden. De koppen hierboven zijn Gouds.

Kenmerken: gebotterd, met een lichte insnede of vlugge (halve) radering er net onder. De persnaden zijn weggewerkt, maar het oppervlak is niet behandeld. Het hielvlak is merkloos en leeg.


Eerste helft van de 17e eeuw, met eenvoudige tudorrozen

Op vroege dubbelconische pijpjes is nog een enkele keer een goed uitgewerkte tudorroos te zien, maar al snel wordt de roos een verzameling stippen. Het meest gangbaar is de zevenstippige roos (een in het midden, zes er om heen), maar er zijn veel versies van gebruikt. In de 17e eeuw hebben veel rozen behalve kroonbladen ook kelkbladen, in de vorm van strepen tussen de stippen. In de 18e eeuw gebeurt dat niet meer. Soms zijn de rozen op de zijkant gekroond en een enkele keer komt ook de lelie voor als alternatieve versiering.


Tweede helft van de 17e eeuw

Het opvallendste verschil met de vroegere generaties dubbelconische pijpen is dat de koppen behalve iets breder vooral hoger worden. De laatste generatie groeit langzaam naar de trechtervorm toe, met een zich verwijdende bovenrand.


Tweede helft van de 17e eeuw, met eenvoudige tudorrozen

Hierboven staan een paar voorbeelden waarbij de tudorroos bijna niet zichtbaar zijn op de pijp, de punten zijn door het vele persen van de taaie pijpenklei weggesleten. Ook zijn veel vormen al bijna helemaal trechtervormig.