19e eeuwse lobbenpijpen


De lobbenpijp was populair in de 18e eeuw en die populariteit blijft bestaan in de 19e eeuw. Tot het einde van de 19e eeuw worden er lobbenpijpen gemaakt. Het model zal wel veranderen. In de eerste decennia wordt er vooral gebruik gemaakt van de 18e eeuwse vorm, maar gaandeweg worden de lobben onderdeel van de reeks fantasiepijpen die ontstaat. Wel is de 19e eeuwse lobbenpijp vanaf de eerste jaren een pijp met enkel lobben en eventueel een gestempeld merk. Alle decoratievere varianten uit de 18e eeuw zijn losgelaten. De latere lobbenpijpen, met een nieuwe vormgeving, staan verzameld onder 'fantasie pijpen'.


1827-1844, rondbodempijpen met lobben uit een stort van Willem Begeer, gemerkt met B gekroond. De pijp volgt het klassieke model, maar heeft dik aangezette, minder subtiele lobben. De 14 lobben lopen vanaf de onderste helft van de pijpenkop over in de steel. De bovenste helft van de pijpenkop is geglaasd en geradeerd en naar de steel toe gemerkt. De pijpen straalden dus een zekere verzorging uit. Ui de reconstructie met een steelfragment blijkt dat de lobben als lijn een paar centimeter doorlopen over de steel, tot een verticale lijn ze afbreekt. Erachter zit een kort 18e eeuws ogend werk van diagonaal kruisende lijnen met open cirkeltjes ertussen. Na een tweede, afsluitende verticale lijn volgt een verticale band van kleine acanthusbladeren. De rest van de steel is onbewerkt.