Druiventrossen


De druiventros gekroond is een Gouds merk, maar daar hebben deze druiventrossen weinig mee te maken. Ze zijn vooral bedoelds als versiering. Meestal gaat het om een druiventros met kroon op beide zijden van de pijpenkop, maar er zijn, natuurlijk, allerlei varianten.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1685-1700. Op de linker- en rechterzijde van de pijpenkop staat een vlakvullende druiventros, met aan de bovenkant een kort steeltje en twee bladeren die om de bovenkant van de tros lopen. Boven de trossen staat een platte, uit stippen opgebouwde fantasiekroon. Langs de persnaden loopt een dubbele rand parels.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1695-1710. Op de linker- en rechterzijde van de pijpenkop staat een vlakvullende druiventros, met aan de bovenkant een kort steeltje en twee bladeren die om de bovenkant van de tros lopen. Boven de trossen staat een platte, uit stippen opgebouwde fantasiekroon. Langs de persnaden loopt een dubbele rand parels.

Deze druiventros is opgebouwd uit meer stippen dan de oudere versie.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1700-1720. Op de linker- en rechterzijde van de pijpenkop staat een vlakvullende druiventros, met aan de bovenkant een kort steeltje en twee bladeren die om de bovenkant van de tros lopen. Boven de trossen staat een platte, uit stippen opgebouwde fantasiekroon. Langs de persnaden loopt een dubbele rand parels.


Trechtervormige pijpenkoppen uit de periode 1700-1720. Op de linker- en rechterzijde van de pijpenkop staat een vlakvullende druiventros, met aan de bovenkant een kort steeltje en twee bladeren die om de bovenkant van de tros lopen. Boven de trossen staat een platte, uit stippen opgebouwde fantasiekroon. Langs de persnaden loopt een dubbele rand parels.

Het steeltje van de druiventros maakt aan de onderkant een bocht naar rechts. Bovenstaande pijpenkoppen komen uit dezelfde mal en zijn op dezelfde akker (maar niet vlak bij elkaar) gevonden.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1700-1720. Op de linker- en rechterzijde van de pijpenkop staat een vlakvullende druiventros, met aan de bovenkant een kort steeltje en twee kleine bladeren die boogvormig omhoog lopen, naar de kroon. Boven de trossen staat een platte, uit stippen opgebouwde fantasiekroon. Langs de persnaden loopt een dubbele rand parels.

Bij dit exemplaar is een stuk steel aanwezig met een eigen decoratie er op. Op de zijden van de steel staat een (tulpen)bloemknop tegen de kop aan, met de bloemsteel horizontaal langs de pijpensteel lopend. Aan de bloemsteel zitten paarsgewijs bladeren repeterend achter elkaar.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1710-1720. Op de linkerkant van de pijpenkop staat een druiventros. Langs de bovenzijde van de druiventros lopen twee bladeren aan een steeltje, de steel van de druiventros zelf gaat tot onder de kleine bladerkroon. Aan de rechterkant staat een Oranjeboom, vol Oranjeappels. Links en rechts van de stam staan twee bomen op de achtergrond, in de verte. Ze zijn expres iets minder scherp gegraveerd. Links en rechts van de drie stammen staan de letters O en B. In combinatie met de Oranjeboom zullen ze aangeven dat het om een Oranjeboom gaat en geen initialen zijn. Langs de persnaden loopt een dubbele rand parels.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1700-1710.Op de linkerkant van de pijpenkop staat een wat kleiner afgebeelde druiventros, die aan de steel wordt vastgehouden door een hand. Deze hand verdwijnt naar rechts in een wolkenrand (naar de roker toe). Op de rechterkant staat een grote pijpenton of wijnton. Deze ton komt op meer pijpenkoppen voor en soms staat er een signering op. Deze ton is gekroond en als er al iets is toegevoegd is dat op de bovenrand, die even wordt onderbroken door een vervaagd element. Langs de persnaden loopt een dubbele rand parels.