Ingebakken steentjes


Een kleimengsel schoon krijgen was een langdurige en nauwkeurige procedure. In de klei die voor het bakken van pijpen geschikt was gemaakt, zaten zo min mogelijk steentjes, strootjes en andere onregelmatigheden. Aan misbaksels is te zien dat het zelden lukte de klei helemaal gruisvrij te krijgen. Kleine stukjes kiezel of kwarts steken dan uit het oppervlak of zijn er tijdens het bakken uitgesprongen, een gat achterlatend. Organisch materiaal brandt weg en laat een holte achter.


In de wand van de pijpenkop zit een klein stukje kwarts. Waarschijnlijk is de kop tijdens het bakken al om de kwarts gebarsten. Toch is de pijp nog gebruikt, er is goed uit gerookt.

Door een verontreiniging in de klei is tijdens het bakken de wand van deze pijpenkop gesprongen.

Pijpen van Goedewaagen, 1890-1900. In de kop is een stuk steen meegebakken en dat heeft weer gezorgd voor barsten.

Pijpenkop uit stort van Van der Want, 1900-1910. In de wand van de pijpenkop is een groot stuk calciet  of kwarts meegebakken.

Kort ovaalvormig model, 1740-1760. *Op de kop zit een (gerepareerde) beschadiging of bakfout. De pijp is goed gerookt.

Ovaalvormig model uit de periode 1770-1785 uit een stortje uit Gouda. Tegen de steel aan is een stukje steen meegebakken, waarna het oppervlak is gesprongen.

Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1750-1770 met als merk 31 gekroond. Gestorte pijp, dus een misbaksel, met een stukje steen die de bovenkant van de pijpenkop heeft doen scheuren.

Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1750-1775 met het merk E gekroond.De pijp is goed gerookt, ondanks een groot ingebakken stuk steen.

Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1755-1775 gemerkt met drie potjes. Aan de rechterzijde is een gerepareerd gat zichtbaar. De reparatie is zo goed mogelijk uitgevoerd, maar het is de vraag of dat goed genoeg is geweest. De pijp is niet gerookt en weggegooid in een stort.

Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1748-1760, gemerkt met 96 gekroond. In de wand zit een kleine barst omdat iets wat is meegebakken onder het oppervlak zit.


Steelfragment met tordering uit de periode 1690-1710. Op de steelbreuk is een stukje ingebakken kwarts zichtbaar.