Decoratie uit de 19e eeuw


In de 19e eeuw loopt de belangstelling voor de in Nederland gemaakte kleipijp sterk terug. In eerste instantie blijft alleen de Goudse pijp sterk, maar ook die krijgt het steeds moeilijker. In de tweede helft van de 19e eeuw waaien internationale stijlen van productie over en wordt een eindsprint ingezet met de 'fantasiepijpen'. Deze pijpen worden in grote getale gemaakt naast de traditionele modellen en zijn meestal kort van steel. De vormen zijn abstracter en gevoelig voor kortlopende trends, de versieringen zijn vaker figuraal.


1813: Einde van de Franse overheersing van Nederland en de daarbij geldende handelsbeperkingen. Er wordt teruggegrepen naar 18e eeuwse vormgeving, vaak worden oude pijpenmallen opnieuw uit de kast gehaald en 'in 19e eeuwse stijl' bijgewerkt.

 

Een kleine 10 jaar later worden op traditionele wijze ook nieuwe thema's gegraveerd, die verwijzen naar handel en voorspoed, of huwelijkse trouw.

 

Vanaf 1850 begint de stroom fantasiepijpen als een dieseltrein op gang te komen. Het aantal verschillende uitvoeringen en versieringen nemen tot 1875 explosief toe, daarna teert het modellen bestand weer in en verdwijnen ook de laatste grote fabrieken, tot de laatste paar die de 20e eeuw nog halen.