Stempels, 18e eeuw


Stempels die niet vallen onder namen of raderingen zijn zeldzaam in de 18e eeuw. Er is namelijk enige steeldikte nodig om het oppervlak speciaal te behandelen. Op het trechtervormige model pijp, met een nog niet tot 5 mm breed gereduceerde steel, komen deze stempels nog wel voor. Vaak zijn ze tussen torderingen gezet en gaat het om hielmerk-stempels, spaakwiel-vormige stempels of stempels met een export karakter, zoals de lelies en de harp in een schildvorm.


Pijpensteel uit het begin van de 18e eeuw. Tussen drie raderingen staan twee stempels. De stempels bestaan uit vier aaneengesloten ruiten met een lelie er in. Deze vorm is ontwikkeld in de vroege 17e eeuw en komt in allerlei varianten voor op de doorgaans dikke 17e eeuwse pijpenstelen. Deze vroeg 18e eeuwse variant is niet veel meer dan een herinnering aan de oudere stempels en zal hierna ook niet meer worden gezet.


Steel uit de periode 1690-1710. De steel is kruislings getordeerd en op het midden van de ruitvormige vlakken staat een rad- of stervormig stempel.