Figuurmerken


Alle merken op deze pagina zijn ingedeeld volgens het schema van het boek Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda van Don Duco. Je kunt per merk op een illustratie klikken voor meer informatie. Een aantal merken zijn getekend. Dat zijn merken die wel zijn gezien en verzameld, maar niet in de collectie achter deze website zitten. De merken die alleen als tekst worden vermeld zijn merken die in de archieven van Gouda zijn genoemd, meestal inclusief een pijpenmaker, maar als (bodem)vondst nog niet zijn waargenomen. Kun je een merk niet vinden, probeer dan het zoekvenster voor een zoekopdracht.

Door het jarenlang zorgvuldig opbouwen van een collectie merken zijn (en worden) er aan de pagina's met Goudse hielmerken nieuwe merken toegevoegd. Deze merken zijn wellicht bekend bij de auteurs van de literatuur over kleipijp merken, maar zijn niet geplaatst in de geraadpleegde literatuur uit 2003, met de tot nu toe laatste gepubliceerde merkenlijsten uit Gouda. Bij deze merken heb ik details toegevoegd via opmerkingen en een globale datering. Archiefonderzoek is niet gedaan.Heraldiek:
Huismerken:
Flora:
Fauna:
Personen:
Huisraad:
Diverse voorwerpen:
Gereedschap:
Muziekinstrumenten:
Wapens:
Kleding, lichaamsdelen:
Gebouwen:
Transport:
Hemellichamen:
Geometrisch:
Beeldmerken uit Don Duco, 2003, die op basis van zijn onderzoek niet konden worden gecategoriseerd:
Eigen toevoegingen, niet in de lijst van Don Duco uit 2003:Gouds, 17e eeuw

Gouds, 18e eeuw


Hielmerk is niet gezet