Zijmerk koetswagen


Het zijmerk koetswagen is in Gouda gezet tussen 1701 en 1753. Het is niet gebruikt als hielmerk, dat wil zeggen dat de pijpenmakers met dit merk zich beperkten tot de productie van eenvoudige pijpen.Trechtervormige pijpenkoppen uit de periode 1730-1745. Het merk op de eerste pijp is door de persingen versleten, maar een eenvoudige overdekte koets met spaakwielen is er nog in te herkennen.