Ovaalvormige pijpen van na 1900


Na 1900 veranderen er weer een aantal zaken voor de pijpenfabrieken. Er zijn er nog maar heel weinig in Gouda, hun modellenbestand wordt afgeschaald en de kwantiteit krijgt maximaal de voorkeur boven kwaliteit.


Groot model ovaalvormige pijpenkop met het merk TM gekroond. Na 1900 werd dit merk gezet in de fabriek van Goedewaagen. (Lit. 2) Het oppervlak van de pijp is niet meer geglaasd, maar gewreven. De glans van de pijp is daardoor aanmerkelijk minder. Met een lengte van ongeveer 60 mm. behoort dit model tot de grootste uitvoeringen.


Een min of meer gelijkaardig model pijp, maar dan van concurrent Van der Want. De pijp is gemerkt met 90 gekroond.


Ook van Van der Want is dit gedrongen model ovaalvormige pijp. De inhoud is nog best redelijk, maar het model van de kop is bijna bolvormig ten opzicht van ovaalvormig. 1880-1915.


Vijf standaard ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1880-1915. Ze komen uit een stort van Van der Want. De koppen zijn relatief groot ten opzichte van 19e eeuwse voorgangers (vergeleken met de standaard). Het oppervlak is nauwelijks tot niet geglaasd. De vorm is niet stabiel meer en wankelt (vergelijk de koppen maar eens met elkaar). Botteren en raderen is zo snel mogelijk gedaan, met soms zelfs een ontbrekende radering. Het wapenschild van Gouda is als een herinnering aan oude tijden aanwezig, de functionaliteit is allang verdwenen en als schild van Gouda niet meer herkenbaar. Het is een schildvormige klop in de zijkant van de mal geworden.  De meeste van deze pijpen zijn gemerkt met WS gekroond en 54 gekroond.