Leidse merken


Voor deze pagina gebruikte literatuur:

1. De Leidse tabakspijpmakers

in de 17e en 18e eeuw

J. van der Meulen, H. Tupan, 1980

en

2. Niet Leiden in last, maar lastig Leids. Inventarisatie van Leidse merken

Ruud Stam en Hans van der Meulen, Jaarboek 2022 PKN

(Op basis van dit artikel kunnen een aantal van mijn niet eerder ingedeelde merken en nog te fotograferen merken aan deze pagina worden toegevoegd, met de nodige aantekeningen.)


Leidse pijp uit de periode 1630-1640. Het stempel is hier per ongeluk verschoven.


1. Figuren, zonder initialen


Radering (anoniem, in meerder steden gebruikt)


Rozen en gekroonde rozen


Bloemen


Lelies, toegevoegd na artikel


Ster en ster gekroond, toegevoegd na artikel.


Rad, toegevoegd na artikel


Bel (na 1677 voortgezet in Gouda)


Leidse sleutels


Kruizen, raster. Toegevoegd na artikel


XX-en


2. merken met twee initialen


CA of GA met Leidse sleutels, toegevoegd na artikel. CA werd ook in Gouda gebruikt. De afgebeelde pijp is in Gouda gevonden en is eerder een Goudse, dan een Leidse pijp.


DA, DA gekroond, DA met Leidse sleutels. DA gekroond werd ook in Gouda gebruikt.


GA?, toegevoegd na artikel. Ik vermoed zelf dat Gouda aannemelijker is.


KA, KA met sterren, KA gekroond?, toegevoegd na artikel


OA met ster, toegevoegd na artikel. OA (met sterren) is ook een Gouds merk


DB gekroond, toegevoegd na artikel


HB, HB monogram, gekroond, drie lelies

Scans van het merk, oude registratie.


*Leids model pijp met HB bij Leidse sleutels gekroond. Waarschijnlijk een variant van HB, maar nog niet in gepubliceerde merkenlijsten aangetroffen.


IB gekroond (en met stip), toegevoegd na artikel


WB gekroond (?), toegevoegd na artikel


MC, MC drie lelies


ID, ID gekroond, drie lelies


AG gekroond


CG


PG


RG gekroond, RG met lelie, toegevoegd na artikel


CH of GH monogram


IH en HI. HI is ook een Gouds merk.


PH?, toegevoegd na artikel


RH gekroond, RH monogram gekroond


WH gekroond, toegevoegd na artikel


EI met gekroonde roos, met lelie, toegevoegd na artikel


II, met stippen, met Leidse sleutels, met roos gekroond, in cirkel, versies toegevoegd na artikel


PI, PI gekroond


DK en DK gekroond


HK met weegschaal? Gouds of Leids, toegevoegd na artikel


IK gekroond, IK met drie sterren ertussen, toegevoegd na artikel


AL gekroond, toegevoegd na artikel


CL met gekroonde roos, CL in cirkel gekroond (toegevoegd na artikel)


KL, KL met roos gekroond (roos lijkt op grote cirkel), toegevoegd na artikel


PL met boom, roos gekroond, rijksappel, toegevoegd na artikel


OM in cirkel, toegevoegd na artikel


CN gekroond, toegevoegd na artikel


TN, TN gekroond, met sterren, twee ruiten en stippen, met roos


IP gekroond met stip, toegevoegd na artikel


HP als zijmerk, bij decoratie


HR monogram, toegevoegd na artikel


CR met sterren, toegevoegd na artikel


DS, DS met stippen


HS met sterren, HS met roos gekroond, toegevoegd na artikel


GT met lazaruskruis?, toegevoegd na artikel


AW, AW met bloem


IW gekroond, IW met bloem


MW gekroond, toegevoegd na artikel


TW met stippen, TW gekroond, toegevoegd na artikel


3. merken met drie initialen


WWD monogram, of WW met halve maan, toegevoegd na artikel


CDL met sterren, toegevoegd na artikel

CDL met sterren is een Gouds merk, maar ook een Leids merk en staat hier op een Leids model pijpenkop. Dit komt vaker voor met merken.


OAX (huismerk?), toegevoegd na artikel. Ik heb het merk zelf twee keer in Gouda gevonden en ben geneigd het merk ook aan een Goudse pijpenmaker toe te schrijven.


4. merken met vier initialen


IDVE monogram gekroond (zichtbaar VDE)