Vormmerken


Het vormmerk wordt op de minst storende plaats van een pijpenkop gezet, dit is de hiel of de spoor. Rondbodems hebben opvallend genoeg geen vormmerk. Een vormmerk is een eenvoudige manier om de juiste mal van een geproduceerde pijp op te sporen, wanneer er een probleem mee zou zijn. Wanneer je productie groot genoeg is voor meerdere identieke mallen tegelijk, helpt een enkele punt op de hiel al bij de identificatie.


Trechtervormige pijpenkoppen (1720-1730) met een stip aan beide zijden van de spoor.


Trechtervormige pijpenkop (1720-1730) met drie stippen boven elkaar, op de linkerzijde van de spoor.


Laat dubbelconisch gevormde pijp uit de periode 1665-1675. De hoeveelheid en vorm van deze stippen (drie stippen in een driehoek) kan een aanwijzing zijn naar Schoonhoven als productiecentrum. Daar werden drie stippen in ieder geval regelmatig op de zijkant van een kop gezet als plaatsaanduiding. Drie stippen kunnen ook gewoon aanduiden dat het om dezelfde mal (nummer drie) gaat.


Trechtervormige pijpenkoppen (1710-1730) met drie stippen op de zijkant van de spoor. De hoeveelheid en vorm van deze stippen (drie stippen in een driehoek) kan een aanwijzing zijn naar Schoonhoven als productiecentrum. Daar werden drie stippen in ieder geval regelmatig op de zijkant van een kop gezet als plaatsaanduiding. Drie stippen kunnen ook gewoon aanduiden dat het om dezelfde mal (nummer drie) gaat.


Trechtervormige pijpenkop (1710-1730) met vijf stippen op de zijkant van de spoor. Zoveel stippen is misschien al geen bijmerk meer, maar een eenvoudige vorm van het Goudse merk cinq. Of deze pijp is Gouda is gemaakt betwijfel ik. De kwaliteit van de pijp en het merk zijn wel erg eenvoudig.


Trechtervormige pijpenkop (1710-1730) met op beide zijden van de spoor een ster.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1725-1735, met op de linkerzijde van de spoor een maansikkel. Op de rechterzijde staat niets.


Ovaalvormige pijpenkop met op de linkerzijde van de hiel vier tegen elkaar aan gezette cirkels. Het is voor deze periode ongebruikelijk dat er geen Gouds wapen als bijmerk op de zijkant van de hiel staat, het kan goed dat de pijp een vervalsing is.