Vormmerken


Het vormmerk wordt op de minst storende plaats van een pijpenkop gezet, dit is de hiel of de spoor. Rondbodems hebben opvallend genoeg geen vormmerk. Een vormmerk is een eenvoudige manier om de juiste mal van een geproduceerde pijp op te sporen, wanneer er een probleem mee zou zijn. Wanneer je productie groot genoeg is voor meerdere identieke mallen tegelijk, helpt een enkele punt op de hiel al bij de identificatie.


Een trechtervormige pijpenkop (1725-1735) met drie stippen op de zijkant van de spoor. De hoeveelheid en vorm van deze stippen (drie stippen in een driehoek) kan een eenvoudige aanwijzing zijn naar Schoonhoven als productiecentrum. daar werden drie stippen in ieder geval regelmatig op de zijkant van een kop gezet als plaats van herkomst-aanduiding. Zo niet, dan is het toeval.


Trechtervormige pijpenkop (1720-1730) met een stip aan beide zijden van de spoor.


Trechtervormige pijpenkop (1720-1730) met drie stippen boven elkaar, op de linkerzijde van de spoor.


Trechtervormige pijpenkop (1730-1740) met op beide zijden van de spoor een ster.


Ovaalvormige pijpenkop met op de linkerzijde van de hiel vier tegen elkaar aan gezette cirkels.