Namen op 18e eeuwse stelen


Naast het hielmerk als reclamemiddel ontstond in de 18e eeuw nog een manier om reclame te maken voor Goudse pijpenmakers. Via een rolstempel kon de naam van een pijpenmaker om de steel worden gezet, net als zwaartepuntraderingen (meestal zelfs om deze raderingen heen). Veel ruimte was er niet, 18e eeuwse pijpenstelen waren niet bepaald dik. Maar op deze manier kon naast het toch vaak wat onpersoonlijke merk aan de pijpen een persoonlijker touch worden meegegeven. Voor determinatiedoeleinden is deze ontwikkeling best prettig, vrijwel alle namen zijn inmiddels bekend en gedateerd, zodat met een naam op een pijpensteel een exactere datering kan worden gegeven dan met alleen een Gouds pijpenmerk.

Niet alle namen zijn reclame voor pijpenmakers geweest. Er werd ook op deze manier reclame gemaakt voor tabakshandelaren.

Verder staat regelmatig de tekst 'GOUDA' of 'IN GOUDA' op de steel, in combinatie met de naam van de pijpenmaker.

*Behalve de met rolstempels aangebrachte namen zijn namen ook terug te vinden op gegraveerde stelen, waar ze als banden tussen de decoratie staan.


Voorbeelden:

Een verzameling steelfragmenten met raderingen en naamstempels. De naamstempels zijn meestal tweedelig: één stempel geeft de (afgekorte) naam van de pijpenmaker weer, de tweede is bijna standaard met de tekst 'IN GOUDA'.

Stelen uit een stort van Jacob Arijsz. Danens en Jan Arijsz. Danens (lit. 2). De trechtervormige pijpenkoppen bij deze stort waren gemerkt met het merk molen en zijn van Jacob geweest (1722-1732), maar op de stelen die hier zijn afgebeeld staat Jan Danens (vanaf 1759). Ook staat als reclame de naam van zijn handelaar op de steel, F. en I. van de Velde.


I.SCHOL Jacob Scholten, 1764-1795, merk: 5 gekroond

BARENT.V.BERKEL Barend van Berkel, 1730-1762, merken BVB en keizerskroon

.SCHEEPIES. Scheepjes staat voor pijpen met het merk scheepje.

Op de onderste regel staat GOUDA of IN GOUDA, als vestigingsplaats van de pijpenmaker.

Bij MP 2020 Taliman, Maassluis


2005, Gouda. Rolstempels met IACOB.BOS


Een aantal stelen van pijpen uit de periode 1735-1745, van de Goudse pijpenmaker Jan van der Noot. Op de stelen staan rolstempels met de tekst 'I.V.D.NOOT' en 'IN GOUDA'.


Uit een stort van generaties Blom: ISAK.BLOM en COEN:BLOM

Uit en om Gouda. Tekst: H.DE.ROOS, VERSLUYS, I.DE VIN..


Het ook al hierboven afgebeelde korte trechtervormige model heeft kort achter de pijpenkop op de steel een tekst staan. De tekst is verticaal aangebracht met een rolstempel. Er staat '.BATAVE.'. Dit heeft niets te maken met de naam van de pijpenmaker, maar is waarschijnlijk een reclamespreuk van een kopende partij.


Als afsluiting van een steeltordering met radvormige stempels staat de naam F. VERZYL. om de steel gerold.


Namen op stelen in alfabetische volgorde (de bijbehorende gegevens zijn ontleend aan Merken en merkenrecht, Don Duco, 2003):

Tekst:

A

ABRAHAM

B

V:D:BERG

BARENT.V.BERKEL

BATAVE

ISAK.BLOM

COEN:BLOM

IAN BOMS

HEND:BOS

IACOB.BOS

..OULUS.BOS

C.BOUMAN

A:BREM

C

D

I.DANENS

E

F

G

I.GIRREBO

H

T.HAGE

W.V.D.H...

I

K

G VD K

 

.KALF

:KEULEN

IAC.VD.KIST

L

M

G.MARTE

I:DE:MOL

N

I.V.D.NOOT

O

P

R

C:I:REE..

S.REVET

H.DE.ROOS

S

.SCHEEPIES.

I.SCHOL

D.SLUYTE..

I.STOMMAN

T

U

V

VENENDAL

VERSLUYS

F.VERZYL

I.DE.VIN..

W

P:VD:W

P VD WANT

V.D.WANT

WYNGARDE..

Y

Z

Naam:

 

Teunis Abrahamsz.

 

fam. vd Berg (12 x)

Barend van Berkel

?

Izaak Blom

Coenraad Blom

Jan Boms

Hendrik of Hendrick Bos (2 x)

Jakob Bos

Paulus I. Bos

Cornelis Bouman

Andries Brem (3 x)

 

 

Jan A. Danens

 

 

 

Jan Pietersz. Girrebo

 

Thomas Hagen

Wiggert van der Heijden

 

 

Gerrit van der Karre of -

Gijsbert van der Kind

fam. Kalf

fam. van Keulen

Jacob van der Kist

 

 

Gloudt Marté

fam. De Mol (10 x i)

 

Jan van der Noot

 

 

 

Casper Johannes Reebeen

Sijbrand Revet

Hermanus de Roos

 

Scheepjes

Jacob Scholten

Daniel Sluijter

Jacobus Stomman

 

 

 

Abraham Venendaal

fam. Versluijs (20 x)

Frans Verzijl

Jacob de Vink

 

een Pieter van der Want

een Pieter van der Want

fam. van der Want

Wijngaarden

 

 

Periode actief:

 

1705-1706

 

1675-1806

1730-1762

1700-1740

1702-1748

1748-1797

1753-1792

1739-1798

1771-1794

1739-1781

1759-1770

1705-1819

 

 

1720-1778

 

 

 

1729-1780

 

1777-1826

1764-1805

 

 

1735-1760

1749-1884

1731-1810

1724-1771

1729-1761

 

 

1762-1817

1650-1847

 

1723-1749

 

 

 

1854-1861

1746-1788

1751-1762

 

-

1764-1795

1796-1806

1748-1764

 

 

 

1747-1793

1691-1812

1724-1785

1725-1776

 

1749-1984

1749-1984

1749-1999

-

 

 

Merk(en):

 

twee schermmeesters

 

div. merken

BVB, keizerskroon

Engel

Burcht

Burcht

hond id pot, TD gekr, dubbel kruis

div. merken

Koning David

PIB

wijnton gekroond

div. merken

 

 

Molen, klaverblad

 

 

 

koning David, 46 gekroond

 

voet, LB gekr., wijnton gekr.

48 gekroond

 

 

98 gekroond

222

div. merken

div. merken

22 gekroond

 

 

55 gekroond

div. merken

 

kommetje in  het bakje gekroond

 

 

 

84 gekroond

H gekroond

div. merken

 

n.v.t.

5 gekroond

IVB, 24 gekroond

96 gekroond

 

 

 

52 gekr., 60 gekr., Job op de mesthoop

div. merken

L gekroond, Leeuw id H. tuin

paard, wijnton gekroond

 

div. merken

div. merken

div. merken

n.v.t.