alkmaarse merken


Het beste overzicht van pijpenkoppen die in Alkmaar zijn gemaakt is te vinden in het publieksvriendelijke archeologische overzicht van de gemeente Alkmaar, De verborgen stad, 750 jaar Alkmaar onder de grond, Amsterdam 2004. Er worden een aantal materiaalgroepen in behandeld en één daarvan zijn de in Alkmaar tijdens opgravingen opgravingen aangetroffen kleipijpen. Don Duco doet uit de doeken waar de Alkmaarse pijp zich in onderscheidt.


In Alkmaar zijn van 1620 tot 1680 kleipijpen gemaakt.

Merken die bekend zijn uit Alkmaar zijn:

 

Roos

Roos gekroond

Lelie

 

D gekroond

DD gekroond

CG met stippen

IH met roos gekroond

CM gekroond

RM met sterren

KP met stip

IT gekroond

FW gekroond

HW gekroond

 

Don Duco, 2004, De verborgen stad, 750 jaar Alkmaar onder de grond, Amsterdam


DD gekroond en IT met ster, 2e kwart 17e eeuw.

Bodemvondsten uit mijn jeugd, rond Alkmaar verzameld.


Enkele Alkmaarse pijpen zonder merk, die waarschijnlijk tussen 1670 en 1680 zijn gemaakt.