Engels model


De ontwikkeling van kleipijpen in Engeland liep bijna synchroon met die in Nederland, maar vanaf het begin werd er gekozen voor een eigen vormgeving. Meer over de Engelse pijpenkoppen valt te lezen in het hoofdstuk: 'Buitenlandse pijpen, Engelse kleipijpen'. Aan het einde van de 19e eeuw wordt het meest populaire Engelse model pijp van deze periode opgenomen in het modellenbestand van de grote Goudse pijpenmakers.


Kromkop model pijpenkop met spoor uit de periode 1875-1900. Op de pijpenkop staat geen merk, de pijp is niet geglaasd of bovenlangs geradeerd, maar wel gebotterd. Pijpen die voor de export naar Engeland werden gemaakt, werden niet gebotterd. In Engeland sneed men namelijk de koppen af als bewerking en dat beeld is een facet van het Engelse model. Voor de Nederlandse markt lag het voor de hand de pijpenkop te botteren.

Ter vergelijking: de kromkop model pijpenkop hierboven is wel in Engeland gemaakt. De periode waarin deze pijp is gemaakt valt wel eerder, tussen 1780 en 1820 (Atkinson & Oswald). De bovenkant is afgesneden en hoewel er een hiel onder de kop zit en geen spoor, is er geen hielmerk op de onderkant geplaatst, maar staan er twee initialen aan weerszijden van de hiel. Deze initialen werden dus al in de persvorm geslagen. Dit was de Engelse manier van merken na de tweede helft van de 17e eeuw.

Ook deze afgebeelde pijpenkop is in Nederland gevonden.