Barokke pijpen


Om te beginnen: barok was een kunststroming die in Nederland begon rond 1600 en pas in 1750 eindigde (overging in de rococo). De stijl was druk, pompeus, met draaibewegingen en sterke contrasten. De kleipijpen die wij, na onderzoek, barok zijn gaan noemen zijn zichtbaar beïnvloed door deze kunststijl, alleen is dat maar een korte periode het geval geweest. Barokke pijpen behoren tot de vroegst versierde pijpen, vanaf ongeveer 1620, maar hun typerende barokke versiering wordt na 1650 al niet meer toegepast. Hoofdkenmerk van barok versierde pijpen zijn florale elementen, met veel bladeren en bloemen. Er bestaan erg knappe uitvoeringen, met een bijna figuraal uiterlijk van de pijp, en zeer eenvoudige graveringen, met punten en lijnen op het oppervlak, als voorstelling. Voorstellingen met portretten tussen de bladeren en ranken bestaan ook.