Koningen


In de periode 1670-1680 begint niet alleen de overgang naar een nieuwe vorm pijpenkop, de trechtervorm, maar beginnen er ook nieuwe decoratiethema's op pijpen te staan. Voor dat moment was de gedecoreerde pijp een beetje uit beeld geraakt. Een groot aandeel in de decoratiethema's krijgen de Oranjepijpen en pijpen met koningen, prinsen, stadhouders en koninginnen. De verscheidenheid is groot en sommige pijpen zijn hun eigen pagina waard, zodat de koningen zijn ondergebracht via deze verzamelpagina.