Dubbelconisch, tussencategorie


De tussencategorie dubbelconische pijp bestaat uit de groep pijpen die niet hoogwaardig zijn afgewerkt en dus ogenschijnlijk tot de eenvoudige kleipijpen behoren, maar ze zijn wel gemerkt. Waarschijnlijk hebben deze pijpen ook al een wat langere steellengte gehad en kwamen ze in hun totale uiterlijk al iets dichter tot de categorie goed verzorgde pijpen, al is dat aan een afgebroken kop niet meer te zien.


In de eerste helft van de 17e eeuw worden ook pijpen gemaakt met een volledige afwerking (dus ook geglaasd), maar zonder hielmerk. Was de steel korter en voldeed de pijp daarom niet aan de standaard reclame-uiting? Ik behandel deze pijpen vooralsnog als tussencategorie. In sommige plaatsen waar pijpen werden gemaakt (bijvoorbeeld Breda), werd geglaasd zonder de kostbare agaatsteen. De strepen van het glazen zijn dan wel te zien, maar ze glanzen niet.


Pijpenkoppen uit de periode 1630-1640. Ze zijn ongeglaasd en gemerkt met een gekroonde roos.

Pijp uit de periode 1670-1680, met als merk 'kievit'.

Pijp uit de periode 1650-1660, met een zespuntige, gekroonde, ster als hielmerk.


Een extra feature van pijpen uit deze tussencategorie is dat de stelen vaak bestempeld zijn met lelies in ruit figuren, of zwaartepuntraderingen hebben.

Pijpen met tudorrozen op de zijden van de kop komen in deze categorie niet voor. Dat blijft helemaal voorbehouden aan de goedkoopste categorie. Helemaal aan het eind van deze periode, tegen de aankondiging van het trechtermodel aan, verschijnen wel de eerste zijmerken. Die vallen wel weer in de tussencategorie te plaatsen.

Nogmaals een pijp uit deze categorie, gemerkt met boot gekroond. Ook deze pijp heeft leliestempels op de steel, gekaderd met raderingen. Het model is net trechtervormig, maar heeft ook nog dubbelconische trekken. 1690-1700.


Hele vroege trechterpijp, periode 1690-1700, met als zijmerk 'hand'. Het voorbeeld is afkomstig uit een kleine stort fabrieksmateriaal, waaronder pijpen met een hielmerk. Deze pijpen hebben ook al dezelfde vroege trechtervorm.