onderzoek


Hoewel er al ontzettend veel over kleipijpen is geschreven en bijna alles al een keer is onderzocht, valt er altijd nog wel iets nieuws aan de informatie toe te voegen. Dat kunnen nieuwe inzichten zijn, of gewoon een kleurrijke bevestiging van de bestaande kennis. Bij 'Onderzoek' staan voorlopig alleen mijn eigen bevindingen, maar in de toekomst kunnen er artikelen van anderen aan worden toegevoegd.


  1. Het zesde model (over een mogelijke aanpassing op het bekende modellen bestand).
  2. Een nog niet goed beschreven Utrechtse pijp (1680-1690)
  3. Reinier en Jacomijntje Goudsbloem (1685-1700)
  4. Drie generaties Blom in rondbodem pijpen (1702-1860).
  5. Jan Nieuwveld, pijpen met het merk fruitben (1740-1750).
  6. Willem Begeer, pijpenmaker van 1792 tot 1844.
  7. Hendrik van der Pool, pijpenmaker van 1839 tot 1874.