onderzoek


Hoewel er al ontzettend veel over kleipijpen is geschreven en bijna alles al een keer is onderzocht, valt er altijd nog wel iets nieuws aan de informatie toe te voegen. Dat kunnen nieuwe inzichten zijn, of gewoon een kleurrijke bevestiging van de bestaande kennis. Bij 'Onderzoek' staan voorlopig alleen mijn eigen bevindingen, maar in de toekomst kunnen er artikelen van anderen aan worden toegevoegd.