Bas Konijnendijk


Kleipijpen zijn voor mij de perfecte balans tussen werk en hobby. Ik ben gefascineerd door de vorm en het merk sinds mijn 10e en ik ben er tot op de dag van vandaag (geboren in 1968) actief mee bezig, zowel in mijn vakgebied, archeologie, als in mijn vrije tijd. Sinds ik in Gouda ben komen wonen heeft de Goudse kleipijp weinig geheimen meer voor me, al komen er altijd weer kleine verrassingen uit de bodem.

 

Ik ben lid van de archeologische vereniging Golda en nauw betrokken bij veel onderzoeken. Ook heb ik een goede band met Don Duco en ben lid van de PKN (voorheen Pijpelogische Kring Nederland, tegenwoordig herdoopt tot Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen).

 

In 2008 schrijf ik aan het koffietafelboek 'Goudse Kopstukken', met daarin vooral beeldmateriaal van de op het terrein van de Goedewaagen fabriek verzamelde pijpenkoppen. Omdat Don al uitgebreid heeft gepubliceerd over Goedewaagen is het boek een pretentieloos en vrolijk verslag van de gevarieerde vondsten dat qua beeld goed aansluit bij de heruitgegeven fabriekscatalogus uit 1906.

 

De laatste jaren schrijf ik voor gemeenten en bedrijven rapportages, waarbij ik gebruik maak van mijn kennis als (veld)archeoloog, over vondstomstandigheden, en mijn materiaalkennis over bodemvondsten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, waaronder kleipijpen.

 

Deze site is het resultaat van het idee dat veel van de kennis over kleipijpen verspreid staat opgeschreven in verschillende handwerken en dat die kennis vanaf het moment van publiceren een vast gegeven is geworden, waardoor het verouderd raakt. Deze site heeft de potentie om actueel te blijven en het opzetten ervan is een langlopend proces.

Foto Hermen Buurman