Lettermerken met 2 letters


Alle Goudse merken zijn ingedeeld volgens het schema van Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda van Don Duco. Je kunt elk merk aanklikken voor uitgebreide informatie. De merken zijn gerangschikt op volgorde van de laatste letter.

Van verschillende lettercombinaties bestaan meer versies, zoals gekroond en ongekroond, in de vorm van een monogram of met sterren of stippen. De merken die er in meer combinaties zijn staan in een iets lichtere kleur blauw.

 

Je kunt ook een zoekopdracht gebruiken om een merk te vinden.



A

CA, DA, DA, FA, GA, HA, IA, IA, KA, MA, MA, OA, PA, VA, WA



B

AB, BB, CB, DB, EB, EB, GB, HB, IB, KB, LB, LB, MB, NB, PB, PB, RB, SB, SB, SB, TB, VB, VB, VB, WB



C

AC, DC, HC, IC, LC, MC, PC



D

AD, CD, DD, GD, HD, ID, ID, ID, KD, LD, PD, TD, VD, VD, VD



E

AE, HE, HE, IE



F

AF, IF, LF, PF



G

AG, DG, FG, GG, HG, IG, IG, KG, MG, PG, TG, WG



H

BH, CH, DH, DH, DH, FH, HH, IH, PH, PH, PH, SH, SH, VH, WH, YH



I

AI, DI, FI, FI, HI, HI, II, II, II, KI, MI, RI, TI, VI, WI



K

AK, CK, CK, DK, EK, GK, HK, IK, LK, MK, TK, VK, WK



L

BL, DL, HL, IL, KL, ML, PL, WL



M

AM, DM, GM, HM, IM, IM, IM, MM, SM, SM, TM, WM



N

GN, HN, IN



P

AP, AP, BP, CP, DP, DP, EP, EP, FP, HP, IP, KP, MP, PP, PP, RP, TP, TP, WP



R

AR, AR, BR, CR, DR, KR, SR, VR




T

CT, IT, IT, PT, PT, RT, VT, WT



V

AV, DV, DV, GV, HV, IV, NV, PV, SV



W

AW, BW, CW, DW, EW, HW, IW, IW, IW, IW, LW, MW, MW, PW, SW, VW