Een lob op de naden


Het werd in de derde kwart van de 19e eeuw een trend om korte pijpen (van voornamelijk het shagmodel) te voorzien van een lob die alleen op de naden aan de voor- en achterkant van de pijpenkop zat. Dit type pijp is ook een tijd gebruikt om op de steel te voorzien van een reclameboodschap, meestal de naam van een verkooppunt, of establishment voor drank en tabak.


Rondbodem pijpenkop uit de periode 1875-1900. Shagpijp ketelgrootte, dat is ongeveer tussen de 3 - en 3,5 centimeter. Aan de voor- en achterzijde van de kop, op de persnaden, zit een enkele lob, die als een smalle rand uitsteekt. De rest van de kop en de steel is onbewerkt. Op de steel van deze pijp staat een kort letterlogo als reclame. Het gaat om het monogram FNB. Hierover staat meer op de pagina 19e eeuw: reclamepijpen.


Rondbodem pijpenkop uit de periode 1875-1900. Shagpijp ketelgrootte, dat is ongeveer tussen de 3 - en 3,5 centimeter. Aan de voor- en achterzijde van de kop, op de persnaden, zit een enkele lob, die als een smalle rand uitsteekt. De rest van de kop en de steel is onbewerkt. Op de steel van deze pijpen staat vaak een kort reclame logo of tekst voor een café of verkooppunt.


Rondbodem pijpen uit een stort van Goedewaagen, 1880-1900, vergelijkbaar met het erboven beschreven model.


Rondbodem pijpenkop uit de periode 1875-1900. Shagpijp ketelgrootte, dat is ongeveer tussen de 3 - en 3,5 centimeter. Aan de voor- en achterzijde van de kop, op de persnaden, zit een enkele lob, die als een smalle rand uitsteekt. De rest van de kop en de steel is onbewerkt. Op de steel van deze pijpen staat vaak een kort reclame logo of tekst voor een café of verkooppunt.


Rondbodem pijpenkop uit de periode 1875-1900. Shagpijp ketelgrootte. Aan de voor- en achterzijde van de kop, op de persnaden, zit een enkele lob, die als een smalle rand uitsteekt. De rest van de kop en de steel is onbewerkt.


Rondbodem pijpenkop uit de periode 1875-1900. Shagpijp ketelgrootte. Aan de voor- en achterzijde van de kop, op de persnaden, zit een enkele lob, die als een smalle rand uitsteekt. De rest van de kop en de steel is onbewerkt, maar de kop is nog wel licht geglaasd.

Soortgelijke pijpenkop als hierboven. Kleine vormverschillen verraden dat het om een ander model gaat, misschien zelfs van een andere fabriek.


Rondbodem pijpenkop uit een stort van Van der Want, 1880-1915. De lobben zitten op de onderste derde van de pijpenkop, de rest is onbewerkt gebleven.


Buitenlandse rondbodempijp uit de laatste kwart van de 19e eeuw. Aan de voor en achterzijde van de kop, op de persnaden loopt een lob met een licht verhoogde rand eromheen. Langs de lobben zijn cirkeltjes aangebracht. De binnenkant van de ketel is interessant, want die is gevormd door een stopper met vijf geulen erin. Normaal werd deze stopper gedraaid tijdens het gebruik en waren deze kanalen dus niet in de pijpenkop zichtbaar.


Rondbodem pijpenkop, shagmodel, uit de laatste kwart van de 19e eeuw. Langs de persnaden van de kop loopt een smalle, scherpe lob. Langs de randen van de lobben zijn allemaal puntjes aangebracht. Aan de onderzijde is een fantasie-element te zien, dat een beetje lijkt op een gestileerde bloem van een distel. De bovenkant van de pijpenkop is niet gebotterd, alleen bijgesneden. De pijp zal daarom meest waarschijnlijk voor de Engelse markt zijn gemaakt.


Rondbodem pijpenkop uit de periode 1880-1900. Shagpijp ketelgrootte. Aan de achterzijde van de kop, op de persnaad, zit een enkele lob, die als een smalle rand uitsteekt. Van de roker af staat een anker gegraveerd, de punten ervan zijn zichtbaar op de zijden. De rest van de kop en de steel is onbewerkt. Op de steel van deze pijpen staat vaak een kort reclame logo of tekst voor een café of verkooppunt. Hiervan is nog voorzichtig iets zichtbaar op de laatste foto van de groep pijpen. Ze zijn afkomstig uit een stort van Goedewaagen uit de periode 1880-1900.


Relatief grote rondbodem pijpenkop uit de periode 1875-1900. Over de persnaden lopen smalle, maar geprononceerde lobben. De achterste lob begint al op de onderkant van de pijpenkop, vanaf de steelaanzet. Een paar millimeter voor de ketelrand houden de lobben op.


Rondbodem pijpenkop uit de periode 1875-1900. De pijp heeft een bescheiden vorm, met een smalle lob op de persnaden. De lobben zijn afgewerkt met een diagonale kamstreek.