Teksten op pijpenkoppen


Eind 18e eeuw begint er een nieuwe trend te ontstaan met betrekking tot de decoratie van een kleipijp. Herinneringspijpen of pijpen met reclame er op (daar was een groeiende vraag naar), of pijpen die wezen naar een speciale vereniging of gebeurtenis, kregen in plaats van een afbeelding met tekstlinten alleen nog maar tekst op het oppervlak. Dit gebeurde op verschillende manieren. De lengte van de tekst was bijvoorbeeld een enkele naam tot een hele spreuk (of gedicht). De meeste teksten die we tegenwoordig tegenkomen op onze vondsten zijn afkomstig uit de 19e eeuw en dan ook nog vaak de laatste helft.

Onderstaande foto's zijn hier een voorbeeld van.Felix Meritis

De Goede Vriendschap

Vredebest

Bellevue Concordia

Ode aan het roken en drinken