Publicaties


GNB06, De kleipijpen van Oosthaven 19, Archeomedia (en Golda Nieuwsbrief) 2006

Rapport-155, ARC, Een archeologische begeleiding op de locatie Koningshof te Gouda, Kleipijpmateriaal, 2006

SLUG-06, ADC, Sluis, IJzendijkse Landbouwstraat, Pijpensteel, 2006

SLUG3-06, ADC, Sluis, Kloosterstraat, Pijpenkop, 2006

SLUG5-06, ADC, Sluis, Van Dalenstraat locatie 2, Pijpenkop, 2006

GNB08, Graven bij Goedewaagen, Golda Nieuwsbrief 2008

Gouda 0205, Ruiters in de Rozendaal, Kleipijpen, gemeente Gouda 2008

Gouda 0203, Speuren naar spelden, Kleipijpmateriaal, gemeente Gouda 2008

Rapport 485, ADC, Gouda Westergouwe deelgebied 2, (en Golda Nieuwsbrief 2006) 2009

Uitgeverij Verkaaik, Goudse Kopstukken, kleipijpen opgegraven bij Goedewaagen, 2009

Rapport-xx, ARC, Gouda Koningshof, Kleipijpen, 2010

WAR-33, WAD, Het Hof Ramsburg. Archeologische opgraving van een 17e/18e-eeuwse boerderij & buitenplaats aan de Oude Veerseweg te Middelburg, Kleipijpmateriaal, 2012

Rapport 3617, ADC, Hof van Cyrene – Wonen aan de Schie, Kleipijpen, 2015

Rapport 3626, ADC, Venlo – Blerick, KazerneKwartier, Een archeologische opgraving en begeleiding, Pijpaardewerk, 2014

Rapport 3980, ADC, Gemeente Oudewater Mariaschool, Pijpaardewerk, 2015

Rapport A14-048-R/ A14-057-R, Archeomedia, Archeologisch onderzoek op de Koningshof te Gouda, Kleipijpen, 2015

Rapport 3990, ADC, Hof van Cyrene – Wonen aan de Schie westzijde, Kleipijpen, 2016

 

Te verschijnen: 6 titels voor ADC en Archeomedia