Zijmerken met cijfers


Het idee om cijfers te gebruiken als een herkenbaar merk is van origine Gouds. In Gouda werkten erg veel pijpenmakers tegelijk en er was een gilde met duidelijke regels voor nodig om alle pijpenmakers en beetje tegen elkaar te beschermen. Zo kon je bestaande, geregistreerde merken van andere pijpenmakers overnemen, of je kon een nieuwe aanvragen. Het aantal duidelijke afbeeldingen en de meest gebruikelijke combinaties van letters waren redelijk snel op, dus lag het voor de hand om over te stappen op cijfers. Zo raakten 2 t/m 99 in gebruik en nog een viertal driedubbele cijfers (222, 444, 666, 999) en dat was het wel. Sommige cijfers leken teveel op letters en werden daarom juist niet gebruikt (zoals de 1, die leek teveel op I). Cijfers kwamen natuurlijk ook als zijmerk voor en een aantal daarvan werden in andere centra gekopieerd. De pijpen met dat gekopieerde merk verkochten blijkbaar goed, en daarom werd er stiekem van dat succes meegeprofiteerd. Je kunt vaak (maar niet altijd) zien wanneer zo'n Gouds cijfermerk is vervalst.