Bodemvondsten uit Nederland


Kleipijpen maken deel uit van de bodemvondsten in Nederland uit de periode die in de archeologie Moderne Tijd wordt genoemd. Exemplarisch komen ze voor vanaf 1580, maar van de 17e tot en met de 20e eeuw zijn ze in grote hoeveelheden gemaakt, gerookt en weer weggegooid.

 

Het aantal variaties in vorm en decoratie is bijna oneindig, maar goed te categoriseren. Deze site biedt de mogelijkheid aan om zelfstandig de primaire determinatie te kunnen doen.


Als je kleipijpen verzamelt of interessant vindt uit je hobby, dan kun je hier informatie verzamelen die je verder op weg helpt. Het kan zijn dat je een stukje van een pijp hebt gevonden, of niet weet of datgene wat je hebt gevonden wel van een pijp is. Of je bent benieuwd naar het merk wat op je pijp staat.

 

Ook wanneer je pijpen wetenschappelijk benadert kan deze site een toevoeging zijn. Op de pagina's zijn veel typen pijp en pijpenmerken gecategoriseerd terug te vinden, met zoveel mogelijk toegevoegde informatie. Dat kan helpen bij specifiek materiaalonderzoek, maar ook bij het zo exact mogelijk dateren van gesloten vondstcomplexen.

 

Tot slot kun je via deze site contact opnemen met de auteur. Archeologie en materiaalspecialistische rapportages behoren tot mijn werkervaring en ik help graag.