Tudorrozen op ovaalvormige pijpenkoppen, 1740-1810


In de periode 1730-1740 ontstaat de ovaalvormige pijpenkop en met de overgang blijft de stippenroos op de zijden gewoon bestaan. Wel wordt een dubbele stippenroos op beide zijden steeds minder algemeen. De roos blijft tot 1810/ 1820 voortbestaan als versiering van de tegenliggende kant van een zijmerk.


Roos van zeven stippen

Serie vroeg ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1735-1750. De zevenstippige roos is standaard geworden, de goedkope categorie pijpen wordt vanaf 1740 ook voorzien van het Goudse wapen met S.


Roos met kelkbladeren

Vroeg ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1730-1740. Op de pijp staan twee vijfstippige rozen met vier kelkbladeren. Deze versiering wordt in deze periode afgebouwd en komt daarna bijna niet meer voor.


Roos van negen stippen

Ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1730-1740 met een ruitvorm van negen stippen op de zijkanten. Het hele idee van een roosvorm wordt hier verlaten en de ruit als eigen vorm komt er voor in de plaats. Er standaard was dit niet, de gevonden pijpen lijken tot nog toe uit één mal te komen.


Vroeg ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1730-1740. De stippenrozen op de zijden voldoen zeker niet aan de klassieke vorm. Op de linkerkant staat een verzameling van negen stippen in een bijna willekeurig patroon. Op de rechterkant staat ook een verzameling van stippen, waarvan er een paar half verdwenen zijn onder de rest. De overgebleven zeven stippen benaderen nog een beetje de roosvorm.