Eenvoudige dubbelconische pijp uit Gouda, 1625-1635


Dubbelconische pijp

Basismodel 1 (Don Duco)
Gouds

Vormperiode 1625-1635

Gebotterd, niet geradeerd, maar korte snede naar de roker toe,  geen merk

Lage kwaliteit pijp

Aslengte van de kop: 30 mm

Licht gevlekt oppervlak en zwarte verontreiniging op het midden van de kop door het verblijf in de bodem

 

Deze pijp is gemaakt als goedkoop model. De steellengte is waarschijnlijk korter geweest dan die van de duurdere pijpen. Het grootste zichtbare verschil zit in de afwerking. Deze pijpen werden niet geglaasd en minimaal afgewerkt. Een merk was niet noodzakelijk, want de pijp hoefde niet kwalitatief te wedijveren.

Dit model heeft een kleine lip van het botteren, hierop is een druppel glazuur uit de pottenbakkersoven terecht gekomen. De pijp lijkt met een vochtige doek opgewreven te zijn, waardoor er nu een lichte streepvorm op het oppervlak ligt.