Vivat Rex Pruyse


Het Pruisische rijk is een gebied tussen Duitsland en Polen dat (net als veel Europese staten overigens) een roerige geschiedenis heeft gekend. Onder invloed van Frederik II (Frederik de Grote), die regeerde van 1740 tot 1786, wordt Pruisen een groot rijk. In 1886 wordt hij opgevolgd door Frederik Willem II, die het rijk nog wat weet te vergroten. De late pijpen met het thema VIVAT REX PRUYSE zouden, met gebrek aan een duidelijkere gelegenheid, gemaakt zijn ter ere van de nieuwe koning, dus vanaf 1786.


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1775-1800.

De voorstelling in detail:

Het hielmerk van deze pijp is de melkmeid.