Lobbenpijpen met 84 (gekroond)


Het merk 84 gekroond is in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1733 en 1764 en tussen 1766 en 1815.


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1740-1760. Op de onderste helft van de kop staan acht lobben die lopen tot de steelaanzet. Tussen de lobben loopt een puntenrij (parels), die aan de onderzijde overgaan in een contourlijn. Boven de puntenrijen staan afwisselend rozen en Goudse wapenschilden. Op de linkerzijkant van de pijpenkop, laag op de kop, staat het zijmerk 84.