Lobbenpijpen met 91


Het merk 91 gekroond is in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1724 en 1784.


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1740-1750. Op de onderste helft van de kop staan acht lobben die lopen tot de steelaanzet. Tussen de lobben loopt een puntenrij (parels), die aan de onderzijde overgaan in een contourlijn. Boven de puntenrijen staan acanthusbladeren. Op de linkerzijkant van de pijpenkop, laag op de kop, staat het zijmerk 91. Op de spoor staat het wapen van Gouda met S.