Willem V en Wilhelmina


Op 4 oktober 1769 trouwt Willem V met Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen. Dit huwelijk van de prins van Oranje, dan stadhouder van de verenigde provinciën, is reden voor een nieuwe lijn gedecoreerde pijpenkoppen. Het bekendste model is dat met de portretten van Willem en Willemijntje, zoals Willem V en zijn vrouw liefkozend worden genoemd, op de zijden van eenvoudige ovaalvormige pijpenkoppen. Niet alleen omdat er in Gouda en in Gorinchem door verschillende pijpenmakers min of meer gelijkwaardige modellen zijn gemaakt, maar vooral omdat de firma Goedewaagen een overgebleven mal tot in de 20e eeuw bleef gebruiken. Zodoende zijn er veel recente exemplaren bewaard gebleven en bij verzamelaars terechtgekomen.


Ovaalvormige pijpenkop met platgedrukte spoor uit de periode 1770-1780. Op de zijden van de pijpenkop worden twee ovalen gevormd door een bladmotief (acanthus- of lauwerbladeren ) In de ovalen staat links het portret van Wilhelmina als torso en rechts het portret van Willem V. Wilhelmina draagt een jurk met open hals, heeft haar haar opgestoken met een lint van bladranken erdoor, waarvan een rank van haar achterhoofd afhangt. Willem V draagt een bokkenpruik en heeft een uniformjas aan met epauletten en een sjerp om.Boven het portret van Wilhelmina loopt een tekstlint met: 'FRE. SOPH. WILH.'. Boven het portret van Willem V loopt een tekstlint met: 'WILLEM V. P. V. O.'.  Naar de roker toe staan de initialen van de maker: IVE. 

De pijp is uitgebracht door de Gorinchemse pijpenmaker Jan van Erp (Lit. 11).