Zijmerk AVW


Over het zijmerk AVW is weinig bekend. Het merk komt niet voor in het overzicht van Goudse merken van Don Duco uit 2003, toch gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een Gouds merk. Van de maker/ gebruikers van het merk zijn alleen pijpen met een zijmerk bekend, ze beperkten hun productie tot pijpen uit het eenvoudige segment. Behalve pijpen met enkel het zijmerk AVW op de zijkant is er ook een uitvoering bekend van de gekroonde vis met golven, met toevoeging van de tekst GOUDA en de initialen AVW.

De pijpen stammen uit de laatste kwart van de 18e eeuw, dus zullen globaal tussen 1775 en 1800 zijn gemaakt.Laat ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1780-1800. Onder de kop zit een kleine spoor met op de zijkant het wapen van Gouda met S. Op de linkerzijkant, op de onderkant van de pijpenkop, staan de initialen AVW. De letters zijn ongekroond.


Laat ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1775-1800. Onder de algemene voorstelling vis met golven gekroond, die in meerdere pijpenmakerssteden werd gezet, staan de initialen AVW. Ook is het woord GOUDA boven de vis gezet. Op de zijkant van de spoor staat het Goudse wapenschild met S.