Roos gekroond


1617-1761Voorstelling: vijfbladige bloemknop, van boven gezien, een roos voorstellend. Latere versies zijn minder stilistisch en soms meerbladig. Boven de roos staat een kroon.

 

Gekroonde rozen behoren tot de vroegste pijpenmerken van Nederland. Er is een mogelijk verband met de tinmerken van voor - en tijdens de introductie van de kleipijp. De betere producten werden gemerkt met een gekroonde roos. Er komen in de eerste helft van de 17e eeuw tal van varianten voor, vaak voorzien van initialen.


Zie ook 'roos ongekroond'.


1620-1650

1650-1700

1690-1740

1730-1750

1750-1775