Pelikaan


1655-1755Voorstelling: staande, naar links gerichte vogel (pelikaan). Kenmerken: de kop buigt naar beneden, met de korte (!) snavel de borst rakend. De vleugel staat vanaf de rug omhoog. Opvallend zijn drie 'objecten' boven elkaar, voor de borst van de pelikaan zwevend. Dit stellen de drie jongen van de pelikaan voor, zoals die in de christelijke symboliek voorkomen.

Wikipedia zegt hierover: 'Pelikanen golden in het vroege christendom als symbool van opofferende moederliefde. "Moederpelikanen" werden afgebeeld met een door henzelf opengepikte borst, waardoor de jongen met bloed gevoed konden worden'.

Het merk is in gebruik geweest vanaf 1655 of 1660.


1655-1700

1690-1740

1730-1755

1730-1755