Melkboer


1679-1683Voorstelling: onbekend. Alleen de gebruiksperiode van dit merk is bekend, deze was slechts vier jaar. Mogelijk toont dit merk een sterke gelijkenis met het merk 'melkmeid'.


1650-1700