Driemaster


1650-1706


Voorstelling: naar links gericht slagschip met drie masten, meestal schuin op de spiegel gezien.

Het merk is gezet vanaf 1650 of vanaf 1655.

Het merk 'oorlogsschip', dat in voorstelling erg op dit merk lijkt, is alléén als zijmerk gezet.


1650-1700

1690-1706

* Het laatst geplaatste merk staat naar rechts gericht. Bovendien is het merk afkomstig van een overgangsmodel van trechter naar ovaal, waarmee het buiten de bekende gebruiksperiode komt (2e kwart 18e eeuw).