Onbekend en onplaatsbaar


 


Voorstelling: in een aantal gevallen duiken merken op die zodanig onduidelijk zijn, dat het ofwel onherkenbare of onleesbare gravures zijn van een bekend merk, ofwel onbekende merken. Het gaat in deze gevallen wel om pijpen met voldoende Goudse kenmerken en het feit dat ze in of nabij Gouda zijn gevonden.


1650-1700

Binnen de beschreven mogelijkheden zou dit het merk 'twee ruiten gekroond' kunnen zijn. De bekende afbeeldingen van dit merk hebben echter een veel sterkere ruitvorm. De twee voorwerpen onder de kroon, op dit merk uit de laatste kwart van de 17e eeuw, zijn driehoekig. De punten wijzen naar beneden en aan de linkerpunt lijkt een steeltje te zitten, dat de kroon raakt. De kwaliteit van de gravering is niet erg goed, wat veel ruimte voor interpretatie open laat.

1775-1800

Dit dier is in de uitwerking zo summier, dat het de os kan zijn, of het zwijn, of zelfs een onbekend ander dier, 'zoogdier ongekroond'. Opvallend is dat de merken uit deze periode over het algemeen goed herkenbaar zijn. Correctie 2018: Ik ben er inmiddels redelijk zeker van dat het gaat om het merk bok met B. De late versie van dit merk is inderdaad erg onduidelijk.

1625-1650

Deze eenvoudige gravering uit de tweede kwart van de 17e eeuw is moeilijk te herkennen. Het gaat misschien om een molen.

1700-1725

Niet goed herkenbare, papegaai-achtige vogel. Binnen de bekende Goudse merken met vogels is er niet één die voldoende kenmerken bezit om deze vogel in onder te brengen.