Onbekend: zespuntige stervorm


..-1700-..


Voorstelling: het merk 'zespuntige ster' bestaat. Opvallend aan deze variatie is echter dat er geen sprake is van punten, eerder van een bloemblad-achtige vorm. Het is heel goed mogelijk dat het hier nog steeds gaat om het merk zespuntige ster, maar dan minder sterk uitgevoerd door de graveur. Het zou ook kunnen gaan om een tijdelijk concurrerend merk, dat al snel van de markt is gehaald vanwege een te grote gelijkenis. Archivalische gegevens hierover zijn niet bekend.


1690-1740